Consigne .20 pour "3 Balles 2 Prises NEIPA 6,5% 473ML"